Radi delamo z ljudmi. Sodelovanje je za nas ključ do pametnih rešitev.

Prijazno, gospodarno in hitro odgovarjamo
na realna pričakovanja naših uporabnikov.

Upravljanje nepremičnin je v prvi vrsti delo z ljudmi. Zato si prizadevamo ustvariti zaupanje. To lahko dosežemo le z doslednim uresničevanjem dogovorjenega. Uporabnike vodimo do pametnih odločitev in jih v njihovem imenu uresničimo. Zaupanje je ključna referenca, ki jo ustvarjamo z dobro izkušnjo naših uporabnikov.

Skrb za lastnino je dolžnost vsakega lastnika. V to močno verjamemo, zato motiviramo, osveščamo, informiramo, spodbujamo. Prizadevamo si, da bi bila skrb za nepremičnine in naše skupno bivanjsko okolje plod medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in razumevanja.

Sodelovanje in vloge pri upravljanju

Vse ključne odločitve o upravljanju in vzdrževanju nepremičnine sprejemajo njeni lastniki. Naloga Indome kot upravnika je, da jim pri tem pomagamo. Svetujemo, vodimo, organiziramo, izvajamo.

Z nekaterimi odločitvami morajo soglašati vsi lastniki nepremičnine, za nekatere pa je dovolj, da o njih soglaša večina vseh ali celo večina prisotnih na zboru lastnikov. Pomembno je, da pri upravljanju zgradbe sodelujejo vsi njeni lastniki. Indoma si za to prizadeva z obveščanjem in motiviranjem, pa tudi s pravočasnim načrtovanjem in obveščanjem o sestankih zbora lastnikov. Nadzorni odbor nadzira delo upravnika in v ta namen mu zagotavljamo vse potrebne informacije.

Sodelovanje in vloge pri upravljanju

Vse ključne odločitve o upravljanju in vzdrževanju nepremičnine sprejemajo njeni lastniki. Naloga Indome kot upravnika je, da jim pri tem pomagamo. Svetujemo, vodimo, organiziramo, izvajamo.

Z nekaterimi odločitvami morajo soglašati vsi lastniki nepremičnine, za nekatere pa je dovolj, da o njih soglaša večina vseh ali celo večina prisotnih na zboru lastnikov. Pomembno je, da pri upravljanju zgradbe sodelujejo vsi njeni lastniki. Indoma si za to prizadeva z obveščanjem in motiviranjem, pa tudi s pravočasnim načrtovanjem in obveščanjem o sestankih zbora lastnikov. Nadzorni odbor nadzira delo upravnika in v ta namen mu zagotavljamo vse potrebne informacije.

Skupno premoženje je vredno

Naša lastnina se ne začne šele na pragu našega stanovanja. Naše premoženje je tudi skupno premoženje v zgradbi. Lastnik stanovanja je tudi solastnik vseh skupnih delov zgradbe, kot so energetske instalacije, dvigala, razsvetljava, hodniki in zemljišče okoli bloka. Z upravljanjem želimo skupaj z lastniki poskrbeti, da bo tudi skupna lastnina upravljana na zgleden način.

Vrednost našega stanovanja je namreč pogosto odvisna tudi od urejenosti in vzdrževanosti celotne zgradbe. Zato stavimo na dolgoročne in trajne odnose. Bolj kot na hitro pridobljeni novi objekti nas zanima kakovost upravljanja v zgradbah, kjer smo že prisotni. Da ustvarimo z lastniki zaupanje in na dolgi rok poskrbimo, da bo vsaka zgradba energetsko učinkovita, varčna, varna in urejena. Da bo privlačila nove stanovalce in nove kupce. Da bo celotna soseska prepoznavna kot dobro, varno in prijetno družinsko okolje.

Več informacij?

Prijava v iPortal