Izjava o številu prijavljenih oseb

Sporočanja števila uporabnikov (prijavljenih oseb) je dolžnost vsakega lastnika ali najemnika stanovanja. Nekateri stroški se namreč delijo glede na število prijavljenih oseb v stanovanju (poraba vode in kanalščine, kadar ni individualnih merilnih naprav, poraba elektrike v dvigalih in za razsvetljavo skupnih prostorov, odvoz odpadkov in najem zabojnikov za odpadke, čiščenje skupnih prostorov in podobno). Po veljavnem pravilniku se za dejanskega uporabnika stanovanja šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu, prav tako pa je tudi določeno, da se lastniki psov bremenijo s stroškom čiščenja skupnih prostorov v višini polovice stroška za enega uporabnika (na vsakega psa).

Spremembe števila uporabnikov mora lastnik ali najemnik stanovanja sporočiti v roku 15 dni od nastanka. V kolikor se števila uporabnikov ne sporoči upravniku, upravnik na podlagi veljavnega pravilnika upošteva, da posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kolikor je primerno po veljavni zakonodaji.

Izjava o spremembi lastništva

Kadar pridobite stanovanje, poslovni prostor, garažo ali drug prostor, ki se nahaja v zgradbi v našem upravljanju, nas o tem obvestite s pomočjo spodnjega obrazca. Obrazcu priložite tudi kopijo dokumenta o pridobitvi lastninske pravice (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju). Enako storite tudi, če nepremičnino prodate ali podarite. Več o tem si lahko preberete v 17. členu Stanovanjskega zakona.

Soglasje za izvajanje direktnih obremenitev (trajnik)

S priloženim obrazcem pooblastite poslovalnico svoje banke, da enkrat mesečno poravna vaše obveznosti do Indome s plačilom obratovalnih stroškov in vplačila v rezervni sklad.

Zakonodaja

Pomembno!

Sporočanje resničnih podatkov o številu uporabnikov stanovanja je dolžnost vsakega lastnika ali najemnika. Je tudi prvi korak za urejeno sobivanje, utemeljeno v zdravih in korektnih medosebnih odnosih vseh stanovalcev.

Prijava v iPortal